دارالفنون /مرکزآموزش های هنری وسینمایی

عملی کاردانش

00

بهمن'۹۵

طراحی سیاه وسفید – سری اول

  در یک کادر ۵×۵ با استفاده از خط عمودی، دوری و نزدیکی را نمایش دهید. در یک کادر ۱۰*۱۰ …

بیشتر بخوانید
X