دارالفنون /مرکزآموزش های هنری وسینمایی

تئوری کاردانش

00

بهمن'۹۵

عکاسی رنگی-سری اول

۱- کدامیک ازفیلم ها نسبت به نور قرمز و سبز ایمن محسوب می شوند ؟ الف ) مونوکروماتیک       ب )   …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

عکاسی سیاه وسفید -سری اول

۱-منظور ازکدام گزینه سطح حساس به نور در ساختمان فیلم های  عکاسی می باشد؟ الف )  کلرید سدیم  ب )  …

بیشتر بخوانید

00

بهمن'۹۵

عکاسی آتلیه ای -سری اول

۱-  فیلمهای دارای حساسیت زیاد برای عکاسی ازچه موضوعاتی مناسب ترند؟  الف ) محیط کم نور      ب )  عکاسی ورزشی …

بیشتر بخوانید
X